GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75455
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Storelva
(Sist oppdatert 27.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning med små mektigheter med sand og grus. Dette gjør større kommersielle uttak mindre interessant, men forekomsten kan benyttes til mindre lokale formål.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse