GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75461
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Karlstad
(Sist oppdatert 27.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Hele dalbunnen er registrert som forekomst med stiplet omriss. Dette indikerer at det stedvis kan være masser egnet for teknisk bruk. Ofte er avsetningene grove med stein og blokk. Det må detaljerte undersøkelser til for å finne egnede uttaksområder.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse