PUKKDATABASEN

Forekomstområde 75467
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Semshaugen
(Sist oppdatert 17.jun.1986)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Sedimentær bergart Dominerende bergart : Konglomerat
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et nedlagt steinbrudd i det såkalte biskopsåskonglomeratet og ligger nord for E6 mellom Biri og Biristrand. Relativt begrenset uttak, lokalt betydelige overmasser. Høyde på bakvegg er 5-7 meter. Bollene består av kvarts, gabbroide bergarter og granitter. Kvarts dominerer i mørk matriks. Ingen forsøk på rehabilitering av området. Reguleringsplan for forekomsten under arbeid i 20 13 med tanke på bruk under utvidelse av ny E-6.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse