PUKKDATABASEN

Forekomstområde 75471
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Åndalen pukkverk
(Sist oppdatert 30.jul.2013)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligger innenfor gneiskomplekset sørvest for Gjøvik. Topografien er velegnet for uttak, og ingen åpenbare konfliktsituasjoner. Stort Pukkverk som driver i mylonittisk gneis med enkelte tynne soner av amfibolitt. Hovedbergarten er til dels kraftig forskifret, med tynne glimmerlag. Bergarten er middels- til finkornet, med mm-tynne årer av kvarts/feltspat. Drift i flere nivåer. I de vestligste delene av bruddet er det noe høyere innhold av amfibolitt og biotitt i bergarten, stedvis også høyt innhold av hornblende. Pukkverket har knuse- og sikteanlegg for produksjon av tilslag for de fleste byggetekniske formål. Kvaliteten varierer avhengig av mineralsammensetningen. Forekomsten er meget viktig i forsyningen av byggeråstoff i området. Det bør derfor legges til rette, og planlegges for langsiktig drift.


Faktaarket ble generert 12.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse