GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75605
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Vassvenda
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Liten esker på sørsiden av Østre Vassvendtjønna og Vassvenda. Det er tatt ut ca. 15-20000 m3 i midten av ryggen som avtar i mektighet mot vest. Østover synes eskeren å ha en mektighet ca. 100 meter fra det tidligere uttaket på ca. 2-3 meter. Et grovt overslag over resterende masser gir 5-6000 m3.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse