GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75607
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Vulua
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Ved gården Øyom ligger rester av ei vifte bygd ut av elva Jora. Elva går i fjell og angir mektigheten på forekomsten. På vestsiden av elva er mektighetene små med flere fjellblotninger. Private små massetak ved gårdene Båtberget og Granmorka har ca. 3-2 meter gravedybde og består hovedsakelig av sand. Forekomsten har ingen kommersiell interesse.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse