GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75609
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Billingen
(Sist oppdatert 02.sep.1981)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Avsetningen er avsatt som i ei vifte fra elva Tora. I de øvre deler er avsetningen avsatt direkte på fjell, på nedsiden av veien synes morenemateriale å begrense mektigheten. Mektigheten varierer fra 3-8 meter, kornstørrelsen domineres av sand men det er en del stein og blokk i overflaten. Statens vegvesen har tatt ut masser i området, men dette er nå nedlagt og tilsådd. Prøven er tatt i veiskjæring ovenfor det tidligere massetaket. Restmasser i området utgjør mer enn 250.000 m3. Forekomsten synes lite aktuell for utnyttelse.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse