GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75611
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Føysa
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av rygger på begge sider av Føysa med mektigheter fra 1-15 meter. Massene består hovedsakelig av sand med en del grus-stein/blokk i overflaten. Statens vegvesen har tidligere gjort en del undersøkelser i området, og noe masse er tatt ut nærmest veien. Et grovt overslag vil si at området inneholder 0,7-1 million m3 med varierende kornstørrelse og kvalitet.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse