GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75613
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Vuluvatnet
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av ryggformer fra dalsiden ut mot elva. Sorterte masser i toppen, morenemateriale under. Mektighetene varierer fra 1-3 meter inne ved dalsiden, mot elva er mektighetene opp til 10 meter. Grunnvannsutslag er observert i overgangen til morenematerialet. Massene er finkornige, ofte ensgradert sand-finsand med noe grovere masser stein/blokk i overflaten og noe grus i topplaget. Et grovt overslag gir minimum 800000 m3.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse