GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75617
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Pollfossen
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av elveavsatt materiale rundt Pollvannet. Statens vegvesen har tidligere tatt ut ca. 35.000 m3 i Otta. Disse uttakene er nå fylt opp med nye masser. Det er også tatt ut masser i Pollodden.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse