GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75619
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Pollmoen
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten inneholder i de sentrale delene grovt materiale med stein og blokk i overflaten. På østsiden, mot Pollvatnet, består massene av sand. Det er rimelig å anta at de samme massene finnes under topplaget også på vestsiden av avsetningen. Det er ikke tatt prøve fra forekomsten. Totalt kan avsetningen inneholde fra 3-500.000 m3 sorterte masser, men det meste vil være for finkornig til å være særlig egnet til tekniske formål.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse