GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75621
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Barlund
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Avsetningen ligger som en rygg (esker) parallelt med elva. Massene består hovedsakelig av sand med noe grus og stein i overflaten. Mektigheten varierer fra 3-15 meter. Det er tatt ut masser ved Barlund. Statens vegvesen har utført en del undersøkelser som tyder på at under maksimalt 8-10 meter finnes morene.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse