GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75625
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Bissmoen
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et breelvdelta og en ryggform (esker) som omfatter hele Bismo sentrum. Materialet i de øvre partier synes å være en del grovere med godt rundet grus og stein enn det som er sett lenger oppe i dalen. Ryggen ser ut til å være en naturlig fortsettelse av avsetningen som strekker seg vestover på sørsiden av elva (forekomst 13). Bismoavsetningen inneholder masser godt egnet til tekniske formål, men er for en stor del båndlagt av industri,- og boligformål og derfor uaktuell for utnyttelse.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse