GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75627
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Nordberg
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Avsetningen strekker seg fra Furuly og nedover langs dalen, mektigheten varierer noe, men gjennomsnittlig er den 3-5 meter. Undersøkelser i et område ved Aaboen, vest for Nordberg kirke viser ca. 5 meter sand og grus. I NGU Rapport 93.148 er grusørene fra Dønfossen og 2,5 km nedstrøms befart. De grovkornige ørene varierer fra 1-3 meter i mektighet. I perioden 1982-85 ble det tatt ut betydelige mengder elvegrus. Elveavsetningene er i liten grad fornybar.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse