GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75629
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Bissmo bru
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en ryggform som i det alt vesentligste består av sand. Mektighet opp til 10-12 meter, men det er en fjellskjæring langs veien. Ryggformen fortsetter over i forekomst 11.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse