GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75631
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Hole
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning langs dalsiden. Lengst sør er det ryggformer som muligens er erosjonsrester. Mektighetene varierer en del fra 12 meter i sør til 6 meter ved Hole. Området består av jordbruksareal/bebyggelse og kornstørrelsen i store deler av avsetningen gjør den lite egnet til teknisk bruk.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse