GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75633
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Auravifta
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsatt vifte ved utløpet av Aura. Forekomsten gjelder den delen som ligger på nedsiden av veien. Materialet består hovedsakelig av sand men også av en del grus i partier. Mektigheter opp til 5 meter. I tilknytning til elva er det en del elveavsatt materiale. I området ved Auras utløp viser tidligere undersøkelser av Statens vegvesen god velgradert grus. Det er tatt ut noe grus fra forekomsten, men disse er ikke registret i databasen.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse