GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75635
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Eieryggen
(Sist oppdatert 05.sep.1981)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av en høy markert rygg langs Otta vest for utløpet av Skjøleelva. Det er flere massetak i avsetningen, og materialet består av sand og grus. Et grovt overslag av volum gir ca. 5 mill. m3 sand og grus.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse