GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75637
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Flatmoen
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en stor breelvavsetning med grov, lagdelt grus. På vestsiden av elva går deltaflata over i en smal terrasse og en ganske svær ryggform (esker), slik at det også ovenfor deltaet ligger betydelige mengder grus og sand. Forekomsten er en meget viktig lokal ressurs.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse