GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75641
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Lundadalsæter
(Sist oppdatert 05.sep.1981)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er ei breelvvifte men erosjonssnitt på opp til 30 meters høyde. Disse viser at materialtypen i avsetningen er veldig variert. Enkelte steder ligger tykke pakker med skarpkantet blokk med nesten bare finsand/silt imellom. Enkelte steder igjen ligger metertykke, lagdelte pakker med grus. I øverste del av snittet ligger godt sortert sand og grus. I bunnen (langs veien) sees snitt hvor materialet er morenelignende, helt strukturløst og dårlig sortert, men likevel tydelig vannavsatt.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse