GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75643
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Bruvold
(Sist oppdatert 06.sep.1981)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er ei stor vifte som inneholder grovt breelv- og elvemateriale. Noe blokk og mye stein. Størstedelen av vifta ligger 2-3 meter over grunnvannsspeilet og mye av arealet er oppdyrket. Vest for vifta, er det et område med haug- og ryggform. Disse inneholder enkelte steder ren grus og sand. Likeså finnes mange mindre ryggformer med grus og sand i lia opp for gården Heggjeruste ved veien opp til Tundradalen. Snitt i et lite massetak her viste 5 meter godt sortert grus og sand. Forekomsten kan ha betydning rent lokalt. Vifta er dekket av skog.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse