GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75645
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Skjåk sentrum
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av mange øyer i elva. Øyene ligger fra 0-3 meter over grunnvannsnivået, men representerte likevel store volum. Materialtypen er grus og sand med en god del stein. Det er tidligere tatt ut store mengder fra elveløpet. NGU Rapport 93.148 beskriver massene langs elveløpet.

Bilder
1. Mot Lom ved Ånstad
2. Mot Skjåk ved Ånstad


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse