GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75647
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Heggjebakken
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Innenfor det område som er avgrenset på kartet ligger mange små eskere. Eskerne varierer i høyde fra 1 til 4-5 meter. De inneholder grus og sand. Det er flere steder, også utenfor forekomsten, tatt ut små mengder som er brukt i vegen som går gjennom området. Forekomsten har betydning til lokalt bruk. På grunn av uregelmessig utbredelse er det vanskelig å anslå volum.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse