GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75649
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Høyhaugen
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Markert høy rygg i dalsiden med skrålag av sand og grus. Materialet synes å være sandig i bunn av massetaket med noe grovere stein/grus og noe blokk høyere opp i snittet. Ved siden av massetaket, noe lavere i terrenget er det morene. Mektigheter er opp til ca. 20-30 meter. Fjell er tydelig ut mot elva. Avsetningen er utbygd som et delta på nivå 639 m o.h. Aura har senere erodert seg gjennom avsetningen.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse