GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75651
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Gjeitryggen
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et opprinnelig et stort delta som stort sett er erodert bort slik at bare en smal rygg står igjen. Ved rotpunktet er det bare ei lita deltaflate igjen. Videre innover i dalen er det små rester av breelvavsatt materiale, men små mektigheter over morene. Avsetningen er en del av avsetningen på andre siden av elva, men er skilt fra denne av Sjølas erosjon. Den mektigste delen av forekomsten er en meget viktig lokal ressurs.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse