GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75653
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Skjølevifta
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Avsetningen ligger som ei vifte foran deltaavsetningen, forekomst 17 og 24. Det er vanskelig morfologisk å avgjøre om det er en breelvavsetning eller en postglasial elvevifte. Materialet består imidlertid av grove masser med stein og også blokk fra rotpunktet og nedover. Snitt i vegskjæringen til hovedveien viser > 5 meter grov grus med stein. Materialet er godt rundet, forekomsten er delvis oppdyrket og har jordbruksbebyggelse, ca. 60% er skogdekt.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse