GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75677
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Pollvatnet
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Elvene Otta, Glitra og Framruste har ved utløpene i Pollvannet lagt opp elveavsatt materiale. Avsetningene er ikke undersøkt, men registrert fra flybilde. Materialet er nok hovedsakelig sand, men med mulighet for grovere materiale i partier. Områdene mellom elvene består av hauger og rygger som også kan inneholde sorterte masser i toppen. Ørene i Pollvatnet består hovedsakelig av sand. Forekomsten synes ikke aktuell for uttak i dagens situasjon.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse