GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75679
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Sota sæter
(Sist oppdatert 30.sep.1993)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Ved Sota sæter er det avsatt noe sand og grus langs bekken Sotgrove. Bekkeavsetningene har en til to meters mektighet. Både langs selve elveløpet og på land nedstrøms bekke-/elvemøtet er massene mer finkornet enn i uttaksområdet. Det er fortsatt mulig å ta ut masser langs bekken men massene synes ikke å være særlig egnet.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse