GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75937
Nord-Fron (3436) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Brynsmoen
(Sist oppdatert 23.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er ei stor breelvvifte avsatt av smeltevann drenert ut gjennom Vinstras dalføre. Forekomsten inneholder grove masser (grovest nærmest rotpunktet) godt egnet for veg- og betongformål ved foredling gjennom knusing og sikting. Forekomsten er en meget viktig ressurs, ikke bare lokalt, men for hele regionen. Det er derfor meget viktig at det legges tilrette for en maksimal utnyttelse av ressursen.


Faktaarket ble generert 12.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse