GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76123
Ringebu (3439) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Frya øst
(Sist oppdatert 23.jul.2012)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av hauger og rygger med grus og sand. Mektigheten varierer sterkt, største mektighet i ryggene er fra 5-10 meter. I senkningene mellom ryggene synes massene å bestå av morene. Det er stor variasjon i materialsammensetning med steinig, til dels blokkholdig grus som veksler med lag av godt sortert finsand.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse