GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76125
Ringebu (3439) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Kjønnås
(Sist oppdatert 23.jul.2012)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten omfatter et område med hauger og rygger som et dødislandskap over morenemateriale. På grunn av usikker materialsammensetning er ikke forekomsten areal- og volumberegnet. Det synes som om det er en veksling mellom sorterte masser og morene. I brattskråningen sørvest for det avgrensede området ligger det usortert morene, men også her forekommer partier som er mere sortert.

Bilder
1. Oversikt over deler av forekomsten med massetak 2.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse