GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76129
Ringebu (3439) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Rudi nedre
(Sist oppdatert 23.jul.2012)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av fire adskilte lokaliteter som alle er tegnet inn på kart. Materialet likner mye på sandig morene. To lokaliteter har ryggform, en har haugform og en likner på en dalskulder. Det finnes ingen snitt i forekomsten som viser kornstørrelsesfordeling, men massene er tolket til å bestå av sand og grus. Forekomsten har ingen betydning som ressurs.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse