GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76131
Ringebu (3439) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Frya industriområde
(Sist oppdatert 23.jul.2012)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er ei stor elvevifte som inneholder sand, grus og stein med varierende innbyrdes fordeling. Massene er godt egnet til tekniske formål og det er tidligere tatt ut masser flere steder på avsetningen. I dag er det liten uttaksaktivitet. Forekomsten vurdert som en meget viktig resurs. Det er etablert industri på området samtidig som forsvaret har båndlagt store arealer. Store arealer er også oppdyrket.
Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse