GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76135
Ringebu (3439) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Kolflata
(Sist oppdatert 23.jul.2012)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
På den nordlige enden av forekomsten har det vært et lite massetak som nå er utplanert. Forekomsten består i overflaten av et hauget og rygget dødisterreng. Materialet er hovedsakelig steinig grus (breelvmateriale), men med overgang til ablasjonsmorene. Under dette ablasjonspregede topplaget kommer mere grus. En vei som går sørøstover, ned lia fra Rødalshaugen danner snitt i avsetningen. Dette viser grus i toppen, som noen meter lenger ned etterhvert går over i sand og videre finsand. Altså finere lengre ned en kommer. Hele forekomsten er regulert for bebyggelse.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse