GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76137
Ringebu (3439) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Kolstad
(Sist oppdatert 23.jul.2012)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er preget av uryddige forhold med sterkt varierende sammensetning som ren grus, ensgradert sand, kvabb til finstoffrik grusig, steinig sand. Delvis masser med ablasjonspreg. Det er et nedlagt massetak øst for Gangtrefossen.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse