GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76139
Ringebu (3439) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Stulen nordøst
(Sist oppdatert 23.jul.2012)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Et 3 meter høyt snitt i et lite, nedlagt massetak ved sætra Stulen viser sandig og grusig, delvis sortert morene. Massene er brukt til lokal veg. Lignende masser kan sannsynligvis finnes i store mengder i området.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse