GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76149
Ringebu (3439) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Moheim - Myhre
(Sist oppdatert 23.jul.2012)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning hvor det på toppen ligger et 5 meter mektig morenelag. Dette morenelaget ligger sannsynligvis sammenhengende over denne gruspakken (gammel, interstadial grus). Over denne morenen igjen kommer en annen type breelvavsetning. Pga. morenens ujevne overflate har denne grusen svært varierende mektighet. Det er denne grusen det drives på i massetak 2. Et bilde er tatt ca. 50 m sør for der grusen tas nå, og hvor snitthøyden er 4 m. Grensen over morenelaget synes å ha en betydelig dårliger kvalitet enn grusen under. Gjennom forekomsten går et morenelag. Det er ikke mulig å avgrense.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse