GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76157
Ringebu (3439) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Bølisæter
(Sist oppdatert 23.jul.2012)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et typisk dødislandskap med hauger og rygger. Materialtypen er en blanding av morene og breelvmateriale. Her ligger ganske store mengder, men pga. forholdsvis liten mektighet, 2-5 meter, vil uttak gi store landskapsmessige inngrep. Noen mindre hauger med ablasjonsmorene er tidligere tatt i forbindelse med veiarbeid.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse