GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76161
Ringebu (3439) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Kroktjønn
(Sist oppdatert 23.jul.2012)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Langs veien forbi Kroktjønn sørover fra Skotten seter er det åpnet to massetak i morene og med tynne linser med sand. Et 2,5-3 meter høyt snitt i det sørligste massetaket viser at materialet er fattig på stein og blokk. Silt-/finsandinnholdet er høyt. Antar at massene brukes til vedlikehold av grusveiene i området. Mektighetene er begrenset med flere fjellblotninger. Det nordligste grustaket er tilsynelatende nedlagt. Massetak 2 er likt nr 1, med det er ikke utfylt skjema.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse