GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76165
Ringebu (3439) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Remdalsbrua
(Sist oppdatert 23.jul.2012)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning bygd ut gjennom et passpunkt som lave terrasser i dalbunnen og høyereliggende terrasser i sørvestre dalside og dødislandskap med hauger, rygger og groper i høyere nivå. Vegvesenet har tidligere tatt ut masser på de lave terrassene. Materialet er dårlig sortert grus og sand med noe finstoff (klisset). Mens mektigheten i forkant av hovedterrassen er oppe i ca. 25 meter blir mektigheten betydelig mindre innover. Den forreste terrassen synes å inneholde sandig grus, mens haugene innenfor virker å ha grovere masser, en god del blokk og stein i toppen.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse