GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76171
Ringebu (3439) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Hirkjølen
(Sist oppdatert 23.jul.2012)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Stor forekomst avsatt som et sandurdelta med svakt hellende overflate. Det er vanskelig ut fra overflateobservasjoner å se overgangen mellom breelvmateriale og vannbehandlet morene. Det er det en god del blokk i overflaten, også i bunnen av dødisgropene.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse