GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76175
Ringebu (3439) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Myssmøregga
(Sist oppdatert 23.jul.2012)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Dette er en stor forekomst, sannsynligvis avsatt som et sandurdelta. Nærmest vegen er materialet grovt med grov grus og stein. I massetaket sees et 1 meter tykt, grovt gruslag over godt sortert sand. Området øst for veien mellom elva Stor-Hira og Skjæringfjellsætra har dødisgroper og markerte dreneringsspor. Det er mye blokk i overflata, og flere steder vanskelig å skille mellom morene og breelvavsatt materiale. Sannsynligvis er det begge deler i området.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse