GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76177
Ringebu (3439) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Storfjellsætra
(Sist oppdatert 23.jul.2012)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning med liten mektighet, gjennomsnittlig 2-3 meter. Bare en liten terrasse på 5 meter som største mektighet synes aktuell for uttak.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse