GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76179
Ringebu (3439) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Linvik
(Sist oppdatert 23.jul.2012)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av store ryggformer som kommer ned dalsida. Veldig uensartet masse med rene sandlag som veksler med gruslag. Også siltlag forekommer. Uryddig lagning med kryss-sjiktninger og lagene heller i alle retninger. Mye skiferbergarter begrenser også anvendelsesmulighetene.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse