GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76181
Ringebu (3439) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Losna stasjon
(Sist oppdatert 23.jul.2012)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning med liten mektighet som et tynt sand- og gruslag over morene. Så å si hele avsetningen er nedbygd..


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse