GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76189
Ringebu (3439) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Åstas munning
(Sist oppdatert 23.jul.2012)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er ikke befart, men observert fra hovedveien. Et lite massetak ved traktorveien synes å inneholde sand. Hoveddelen av massene ligger i elvevifta mellom Åsta og gårdstunet på Krokbakken.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse