GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76195
Ringebu (3439) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Østre Bottenbekken
(Sist oppdatert 23.jul.2012)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er ikke befart, kun observert fra veien. Langs denne sand og noe grus i hauger. Vannutslag i foten av haugene tyder på morene og finkornige masse. Flere små massetak og veiskjæringer viser at materialet inneholder sand og grus. Tvilsomt om det er noen store mengder som kan nyttes som byggeråstoff.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse