GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76197
Ringebu (3439) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Fåvang kirke
(Sist oppdatert 23.jul.2012)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en lav elvevifte ved Fåvang kirke. Rotpunktet er bebygd og mye er dyrket. Vifta ligger dessuten svært lavt over Lågen, så den er lite aktuell for uttak. I ent skjæring ses en sortert lagpakke som består av finsand/sil med morene over. Lenger oppe langs elva ble det observert grus flere steder, men den ble også her brutt med mellomliggende partier med morene.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse