GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76205
Ringebu (3439) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Brandstadelva
(Sist oppdatert 23.jul.2012)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten inneholder grus og sand som ligger over morene med svært varierende mektighet. Enkelte steder kan den være ganske mange meter, spesielt på sørsida av elva vest for Prestbakken. Avsetningen ser ut til å henge sammen med forekomst 40, Brandstadflata. Nord for elva mellom Godtnok og Elstad har elva skåret seg ned i løsmateriale og dannet en skråning på ca. 35 meter til fjell og videre erodert et gjel i fjellet på ca. 20 meter. Løsmassene i skråningen består av godt rundet stein, men virker moreneaktig


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse