GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76207
Ringebu (3439) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Åmotsætra
(Sist oppdatert 23.jul.2012)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er ei vifte avsatt av elva Tromsa. Snitt i massetaket viser relativt grovt materiale. Den øverste 1/2 m har horisontal lagning og heller noe ut dalen. Forekomsten er ganske mektig mot elva, men tynner hurtig ut mot morenemassene innenfor. Største mektighet i massetaket er ca. 5 meter, men det er sannsynlig at sorterte masser fortsetter 5-10 meter under bunnen av taket. Avsetningen på den andre siden av elva i forhold til grustaket ser ut til å være et forholdsvis tynt lag over morene. I det lille, nedlagte massetaket ved Nordrum ligger 1-2 meter dårlig sortert grus over morene.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse